Posts Tagged ‘brand works’

  1. 2 comments

    Công Việc Thương hiệu (brand works) của mỹ việt brand

    Nhằm cung cấp những dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực công việc thương hiệu (brand works) chúng tôi phục vụ các dịch vụ từ tư vấn miễn phí cho đên tư vấn tính phí, các dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế thương hiệu, truyền thông  online và offline, [...]

    Posted in Kế hoạch truyền thông, Phòng marketing, Thiết kế Nhận diện thương hiệu , , ,

Hỏi đáp về Thiết kế thương hiệu:

Tell: 0909130042 ; 84.8. 22 16 35 02
Email: thietke.myviet@gmail.com
Thư, bài viết gửi về email: banbientap@phongmarketing.com