MARKETING

Dịch vụ marketing trọn gói

ĐN: là hoạt động marketing mang tính dịch vụ nhân sự marketing từ 1 công ty bên ngoài nhằm đảm trách và thay thế cho hoạt động marketing nội bộ một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này.

a) Các nội dung chính:

-         Thiết kế hệ thống thông tin marketing, thu thập và xử lý, xác lập biểu mẫu, tổng kết và báo cáo kết quả định lượng marketing, Kết nối số liệu marketing và số liệu kinh doanh nhằm cung cấp thông tin định lượng mang tính nguồn lực kinh doanh. Chuyển hóa phân tích đinh lượng thành kết quả marketing quản trị giúp đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

-         Lập các kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, tham mưu trong các kế hoạch phát triển thương hiệu. Quản lý tính chất nhất quán trong việc lập và thực hiện các hoạt động marketing, đặc biệt là hoạt động phát triển thương hiệu. (kế hoạch PR, kế hoạch truyền thông là những phần con của kế hoạch marketing). Trong đó Kế hoạch truyền thông gồm: phân tích thị trường, xác định đối tượng quảng cáo, đề ra mục tiêu media, phân tích media, Giải pháp quảng cáo, kế hoạch quảng cáo.

-         Lập các kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, tham mưu trong các kế hoạch phát triển thương hiệu. Quản lý tính chất nhất quán trong việc lập và thực hiện các hoạt động marketing, đặc biệt là hoạt động phát triển thương hiệu. (kế hoạch PR, kế hoạch truyền thông là những phần con của kế hoạch marketing). Trong đó Kế hoạch truyền thông gồm: phân tích thị trường, xác định đối tượng quảng cáo, đề ra mục tiêu media, phân tích media, Giải pháp quảng cáo, kế hoạch quảng cáo.

-         Tổ chức các hoạt động marketing trên cơ sở các kế hoạch marketing như:  tổ chức nhân sự marketing, làm việc với cơ quan truyền thông trong việc tuyển chọn và thỏa thuận khác.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chịu trách nhiệm và báo cáo CEO hoặc CTHĐ Quản trị.

b)   Đối tương nhân sự: Thiết kế quảng cáo (designer), Chuyên viên marketing (marketer) và Trợ lý kiêm giám sát (marketing assistant) làm việc trong 1 team do 1 leader  phụ trách.

Note: trong dịch vụ trọn gói đã có thiết kế nhân diện cơ bản, nếu quý khách muôn sử dụng dịch vụ thiết kế nhận diện độc lập và chuyển nghiệp, hãy liên hệ để có báo giá cụ thể.

Bên cạnh đó, nhằm cung cấp những dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực quảng cáo thông qua website phongmarketing.com, chúng tôi phục vụ các dịch vụ từ tư vấn miễn phí cho đên tư vấn tính phí, các dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế thương hiệu, truyền thông (Lập kế hoạch và booking báo chí các loại), Thiết kế web site, Thiết kế quảng cáo, …. và đặc biệt là dịch vụ phòng marketing trọn gói (phí dịch vụ theo thỏa thuận):

  1. Thiết kế (Tạo dựng) hệ thống nhận diện thương hiệu.
  2. Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu.
  3. Kế hoạch truyền thông cho thương hiệu.
  4. Thiết kế Quảng cáo sáng tạo định hướng thị trường mục tiêu.
  5. Dịch vụ phòng Marketing trọn gói.
  6. Thiết kế Website.

Liên hệ:

Tel: 08. 22163502, 0909 130042

E – mail: info@myvietbrand.com  – booking@phongmarketing.com

Hiểu bạn – Hiểu tôi – Hiểu nguyên lý Tảng băng trôi

Hỏi đáp về Thiết kế thương hiệu:

Tell: 0909130042 ; 84.8. 22 16 35 02
Email: thietke.myviet@gmail.com
Thư, bài viết gửi về email: banbientap@phongmarketing.com