SEO marketing

  1. 2 comments

    Cấu hình thống kê, tìm kiếm, sitemaps,Cấu hình SEO

    Cài đặt web vào hệ thống webmaster của Google, cấu hình Robot tìm kiếm, Sitemap hướng dẫn tìm kiếm cho các URL mà chủ web muốn khách hàng biến đến nhanh nhất. Kiểm soát liên kết trang web (xem giải thích bên dưới); Cấu hình trực tiếp trên hệ thống và trên hosting chứa website, …..

    Posted in Internet Marketing, SEO marketing , , ,

Hỏi đáp về Thiết kế thương hiệu:

Tell: 0909130042 ; 84.8. 22 16 35 02
Email: thietke.myviet@gmail.com
Thư, bài viết gửi về email: banbientap@phongmarketing.com