Các bước xây dựng thương hiệu mạnh

Các bước xây dựng  thương hiệu mạnh của chúng tôi dựa trên các thuộc tính thương hiệu như: Sản phẩm , Tổ chức, Con người và Biểu tượng nhằm xây dựng thương hiệu mạnh và bền vững. Nó cần được xây dựng bằng cả một quá trình bền bỉ, với những lỗ lực liên tục và cần được trợ giúp bởi các các phương pháp và kỹ năng chuyên nghiệp. Để đảm bảo xây dựng thương hiệu bền vững và phát triển dài hạn chúng ta phải bắt đầu từ tầm nhìn cũng như sứ mệnh mà chủ thương hiệu thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng tôi thực hiện bốn bước cơ bản  áp dụng trong dịch vụ xây dựng thương hiệu bền vững.

Bước 1: Kết hợp với doanh nghiệp nhằm xây dựng tầm nhìn thương hiệu (tại bước này, chúng tôi cùng với chủ thương hiệu xác định tầm nhìn, mục tiêu và vị trí cạnh tranh,….định vị giá trị thương hiệu cốt lõi);

Bước 2: Xây dựng chiến lược thương hiệu (bước này, chúng tôi lập các chiến lược thương hiệu chính và phụ hoặc dự phòng nhằm phát triển thương hiệu mạnh và bền vững phù hợp với tầm nhìn thương hiệu đã định ở bước 1);

Bước 3: Xây dựng nhận diện thương hiệu ( bước này nhằm xây dựng bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với mục tiêu phát triển thương hiệu trong tâm trí khách hàng nhằm hỗ trợ tuyền thông và bán hàng, xây dựng long tin vào thương hiệu);

Bước 4: Thực hiện và kiểm soát chiến lược thương hiệu ( bươc này, kết hợp thảo luận nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể trong chiến lược thương hiệu nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu từ bên trong và sử dụng  truyền thông nhằm đẩy mạnh sứ mạng của thương hiệu theo chiến lược đẩy và kéo kết hợp, bước này sẽ sử dụng phương pháp truyền thông 360 độ kết hợp tập trung vào tung sản phẩm và duy trì sự tin dùng thương hiệu …..Chi tiết về chiến lược truyền thông 360 độ xem trên web này).

BẢNG GIÁ Thiết kế Quảng cáo sáng tạo

Bảng giá THIẾT KẾ BỘ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CƠ BẢN

Các hạng mục thiết kế nhận diện thương hiệu – tham khảo

Các bạn có thể tham khảo sở đồ tổ chức phòng marketing đề nghị như sau:

sơ đồ phòng marketing xây dựng thương hiệu mạnh

Leave A Reply

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Hỏi đáp về Thiết kế thương hiệu:

Tell: 0909130042 ; 84.8. 22 16 35 02
Email: thietke.myviet@gmail.com
Thư, bài viết gửi về email: banbientap@phongmarketing.com