Tư vấn và thực hiện Internet – Digital marketing

2     Tư vấn và thực hiện Internet – Digital marketing

-          Tư Vấn SEO (đầy đủ như trên)

-          Tư vấn Thông điệp truyền thông, thông điệp mảng và thông điệp cộng hưởng,….

-          Tư vấn Viral marketing

-          Tư vấn Online advertising

-          Tư vấn website, microsite, Social Network

-          Tư vấn về Web Marketing, Email Marketing, Mobile Marketing,

-          Tư vấn liên hoàn kết hợp: PPC (Pay per click), CPC (cost per click – bid), Backlink, …..

-          Tư vấn về Banner, video và nội dung quảng cáo,

-          Tư vấn kết hợp về mặt thời gian và nội dung dựa trên truyền thông truyền thống nhằm mang lại kết quả tối ưu nhất.

-          Thực hiện Internet – Digital marketing (nếu khách hàng yêu cầu)

Leave A Reply

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Hỏi đáp về Thiết kế thương hiệu:

Tell: 0909130042 ; 84.8. 22 16 35 02
Email: thietke.myviet@gmail.com
Thư, bài viết gửi về email: banbientap@phongmarketing.com